..

VİZYON

Gelir ve servet dağılımının hakkaniyetli ve sürdürülebilir bir düzleme ulaşmasını sağlamak.

MİSYON

Fıtrata uyumlu değer yargılarına dayalı ve yaşayan bir ekonomi üretmek.